یکشنبه 03 بهمن 1400, 2:53 ب ظ

.

Image
معرفی واحد

اتاق عمل زنان

اتاق عمل زنان در طبقه دوم مرکز می باشد که دارای دو درب بوده که از درب جلوی NICU بیماران الکتیو و غیر اورژانس و از درب سمت زایشگاه بیماران اورژانس وفوق اورژانسی پذیرش می شوند .

دارای 2 اتاق بوده و تمامی بیماران الکتیو و اورژانس زنان در سه شیفت صبح و عصر و شب پذیرش می شوند .

از جمله عملهای این اتاق عمل : سزارین – کلپورافی – هیسترکتومی – کورتاژ – سرکلاژ – کیست تخمدان – EP و ...... می باشند .

اتاق ها مجهز به تمامی تجهیزات مورد نیاز از جمله تخت عمل ،چراغ سیالیتیک ، ماشین بیهوشی ،کوتر ،ساکشن ،مانیتورینگ و ..... می باشد .

برنامه نظافت واشینگ در روزهای پنج شنبه شیفت صبح توسط خدمات انجام و ماسک ها و لارنگوسکوپ ها و سایر وسایل مربوط به بیهوشی و اتاق عمل توسط کارشناسان مربوطه با نظارت مسئول اتاق عمل و یا مسئول شیفت انجام می شود.
پرسنل اتاق عمل در ابتدای هرشیفت با محلول ضد عفونی کننده (میکروزد سی اس )کلیه دستگاهها و تجهیزات را ضدعفونی می کنند.

تمام تلاش همکاران اتاق عمل و بیهوشی بر ایمنی بیمار و کاهش عفونتهای بیمارستانی ، برای بیماران می باشد .

اتاق ریکاوری دارای سه برانکارد و سه مانیتورینگ می باشد .

بخش CSR

در طبقه دوم و درکنار اتاق عمل ها قرار دارد که دارای دو دستگاه اتوکلاو می باشد و ستهای کلیه بخشها در CSR ضدعفونی و خشک شده و به اتاق پکینگ تحویل و توسط همکاران CSRپکینگ انجام می شود .تست میکروبی به صورت هفتگی برای چک دستگاهای اتوکلاو استفاده می شود .

رئیس بخش اتاق عمل

دکتر مصطفی خالقی پور

دارای بورد تخصصی بیهوشی و مراقبتهای ویژه

فلوشب درد – عضو هیئت علمی دانشکده

سرپرستار اتاق عمل زنان و CSR

الهام میرشاهی

کارشناس پرستاری