تقویم روز
امروز پنج شنبه 3 بهمن ماه 1398 ساعت 10:00 ق ظ

صدور آنی 8 هزار شناسنامه نوزاد در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم

سازمان ثبت احوال نیشابور از صدور آنی 8 هزار شناسنامه نوزاد در مرکز حکیم خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز حکیم، مهندس نیری، مدیر کل ثبت احوال خراسان رضوی به همراه مدیران ارشد این سازمان در بازدید از بیمارستان حکیم از فراهم شدن زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری جهت ارائه خدمات صدور آنی شناسنامه برای نوزادان متولد شده در بلوک زایمان تشکر و قدردانی کرد.

مدیر کل ثبت احوال خراسان  رضوی هدف از صدور شناسنامه در محل را رضایت مندی ارباب رجوع و عدم نیاز به مراجعه به سازمان ثبت احوال بیان کرد.

مهندس نیری با تشکر از تعامل خوب مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم با سازمان ثبت احوال  در راستای تکریم ارباب  رجوع و صدور آنی شناسنامه و افزایش رضایت مندی دریافت کنندگان خدمات ثبت احوال  قدردانی کرد.

رئیس مرکزحکیم، دکتر علی اصغر نوری ، در پایان ضمن تشکر و قدردانی از حضور مدیر کل ثبت احوال خراسان رضوی در مرکز حکیم ، بر ادامه فعالیت های دو جانبه با هدف ارائه خدمات مناسب به مراجعه کنندگان تاکید کرد.