تقویم روز
امروز پنج شنبه 3 بهمن ماه 1398 ساعت 09:47 ق ظ

آموزش شستن دست به دانش آموزان به مناسبت روز جهانی بهداشت دست

وجود روز جهانی بهداشت دست در تقویم WHO، نشان دهنده اهمیت موضوع در پیشگیری انواع بیماری در سطح جامعه و بیمارستانی است. به همین مناسبت مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم  نیشابور همانند سالهای گذشته، برنامه های ویژه ای جهت آموزش جامعه  اجرا کرد.

به همین مناسبت،  آموزش شستن دست با برنامه ریزی واحد کنترل عفونت در دبستان کریمه انجام گردید که با استقبال مسئولین مدرسه همراه بود.