تقویم روز
امروز سه شنبه 21 مرداد ماه 1399 ساعت 04:59 ق ظ

ارائه خدمات درمانی و پاراکلینیکی به بیش از پانزده هزار نفر در ایام نوروز در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم

دکتر علی اصغر نوری به خبرنگار وبدا گفت: با شروع طرح سلامت نوروزی از 25 اسفند تا 17 فروردین، بیش از 15 هزار نفر، خدمات بالینی و پاراکلینیکی در مرکز حکیم دریافت کردند.

ایشان در ادامه افزود: در بخش اورژانس، 4400 بیمار پذیرش و ویزیت انجام گردید که 1000 بیمار در این بخش بستری و مراقبت های لازم را دریافت کردند و همچنین 1800 بیمار در بخش های بالینی،  بستری و تحت نظر پزشکان متخصص و با انجام ویزیت های روزانه، تحت درمان قرار گرفتند.

دکتر علی اصغر نوری در خصوص خدمت رسانی واحدهای پاراکلینیکی به مراجعین در ایام نوروز، اظهار داشت: کلینیک تخصصی خیام به صورت فعال با پذیرش 5800 بیمار جهت ویزیت پزشکان عمومی و پذیرش 1850 بیمار جهت ویزیت پزشکان متخصص، به مراجعه کنندگان این مرکز خدمت رسانی انجام داد و تعداد 2600 خدمت آزمایشگاهی و 1500 خدمت رادیولوژی نیز در این ایام ارائه گردید.

وی افزود: با حضور متخصص زنان مقیم در بلوک زایمان، تعداد 2300 نفر ویزیت مامایی و 460 مورد زایمان، تحت نظر متخصص زنان انجام گرفت.

رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم در پایان ضمن تشکر از زحمات کارکنان مرکز حکیم در ارائه خدمات مطلوب به مراجعه کنندگان گفت: هدف و رسالت مرکز حکیم،  رضایت مراجعه کنندگان از چگونگی ارائه خدمات می باشد که به این منظور با فعال بودن میز خدمت، ویزیت روزانه پزشکان و تلاش دیگر کارکنان سعی در افزایش رضایت مندی مراجعه کنندگان گردید.