تقویم روز
امروز سه شنبه 21 مرداد ماه 1399 ساعت 05:42 ق ظ

افزایش رضایت مندی مراجعه کنندگان از اورژانس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم

رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم از رضایت مندی مراجعه کنندگان بخش اورژانس به میزان 76 درصد خبر داد.

دکتر علی اصغر نوری به خبرنگار وبدا گفت: با هدف تعیین میزان رضایت بیماران در بخش اورژانس مرکز حکیم و آگاهی از وضعیت موجود در راستای افزایش سطح رضایت مندی بیماران اقدام به جمع آوری اطلاعات با روش تکمیل پرسشنامه شد که نتیجه یافته ها،  رضایت مندی 76 درصدی مراجعه کنندگان است.

وی افزود: تحلیل نتایج داده ها در کمیته پایش و سنجش کیفیت و انجام مداخلات لازم نظیر توجه ویژه به تنظیف محیط اورژانس، تکریم ارباب رجوع ، تریاژ صحیح، نظارت بر انجام ویزیت و تعیین و تکلیف بیماران و همچنین خروج فیزیکی بیمار از بخش اورژانس زیر 12 ساعت،  باعث افزایش رضایت مندی مراجعه کنندگان در سال جاری شد.

در ادامه افزود: با توجه به اینکه بیشترین و جدی ترین مراجعه بیماران به بخش اورژانس یک بیمارستان است و چگونگی ارائه خدمت در این بخش ، می تواند نشان دهنده وضعیت عمومی خدمات در کل بیمارستان باشد ، این مرکز با فعال کردن کمیته ارتقاء اورژانس و تحلیل شاخص های این بخش، تلاش در افزایش رضایت مندی بیماران از خدمات ارائه شده کرده است که شاخص ترخیص با میل شخصی به میزان 3/5 درصد و همچنین به بهبود شاخص های تعیین و تکلیف زیر6ساعت و خروج فیزیکی بیمار زیر12ساعت به میزان بالای 90درصد رسید.

در پایان دکتر علی اصغر نوری با تاکید بر استمرار ارائه خدمات مطلوب در این مرکز افزود: بهینه سازی و افزایش مساحت اورژانس مرکز حکیم وهمچنین با برنامه ریزی های مدون و پایش مداوم برنامه ها، گام های موثری در جهت بهبود ارائه خدمت در این بخش خواهد شد.