تقویم روز
امروز سه شنبه 21 مرداد ماه 1399 ساعت 05:41 ق ظ

افتتاح جشنواره ترویج زایمان طبیعی در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم

جشنواره ترویج زایمان طبیعی با همکاری گروه مامایی معاونت درمان و مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی حکیم با حضور محمد صادق دشتی، جانشین معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی نیشابور افتتاح گردید.

دکتر علی اصغر نوری به وب دا گفت:  هدف ازبرپایی جشنواره ترویج زایمان طبیعی ،  توجه به سیاست های جمعیتی، تشویق زایمان طبیعی و آگاهی و تکریم مادران باردار می باشد.

وی اظهار داشت: بلوک زایمان مرکز حکیم با داشتن LDR، متخصص زنان مقیم، تجهیزات مناسب ، کادر درمانی مجرب و هچنین نظارت و تلاش گروه مامایی معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی نیشابور موفق به افزایش تعداد زایمان طبیعی و کاهش درصد سزارین شد.

جشنواره ترویج زایمان طبیعی در تاریخ دوازدهم اسفند ماه به مدت دو روز در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم با حضور کارشناسان مامایی معاونت درمان و مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم با هدف آگاهی و آموزش مادران باردار دایر می باشد.