تقویم روز
امروز سه شنبه 1 بهمن ماه 1398 ساعت 00:44 ق ظ

بهره برداری و توسعه 420متر فضای آموزشی و پژوهشی مرکز حکیم

رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم ازبهره برداری زیرساخت های فیزیکی آموزشی و پژوهشی این مرکز بر اساس استاندارد های اعتبار بخشی آموزشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی خبر داد.

دکتر علی اصغرنوری به وبدا گفت : با بهره برداری از زیر ساخت های فیزیکی و تجهیزات مدرن آموزشی و پژوهشی این مرکز  می تواند از بودجه های آموزشی برخوردار گردد که منجر به افزایش کمی و کیفی خدمات آموزشی می گردد و جهت رسیدن به این هدف ، آموزشی و پژوهشی شدن در رسالت مرکز قرار گرفت.

وی افزود: برای رسیدن به این موفقیت 420 متر مربع فضاهای آموزشی جدید ایجاد و اتاق های رئیس بخش و اعضای هیئت  علمی تجهیز به کامپیوتر،اینترنت و دیگر تجهیزات پژوهشی گردید .همچنین با ایجاد سالن همایش، پاویون دانشجویان ،کتابخانه مرجع، تجهیز کلاس های آموزشی به دیتا و تخت هوشمند و محیا کردن دیگر امکانات رفاهی و آموزشی جهت فراگیران زمینه و بستر های لازم برای آموزشی شدن مرکز فراهم گردید.

در پایان دکتر علی اصغر نوری،ضمن تشکر از مسئولین دانشکده علوم پزشکی نیشابور جهت فراهم نمودن زیر ساخت های لازم افزود : مرکز حکیم هم اکنون با حضوراعضاء هئیت علمی و با برنامه ریزی های انجام شده در کمیته آموزش سعی در تعریف استراتژی روشن و ایجاد بسترهای مناسب برای نو آوری در حوزه بالینی و ارتقاء سطح فراگیران دارد.