تقویم روز
امروز جمعه 13 تیر ماه 1399 ساعت 20:57 ب ظ

فعالیت کارگروه های تخصصی فوریت های مامایی در مرکز حکیم

رئیس مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی حکیم از ادامه فعالیت کارگروه های تخصصی فوریت های مامایی با هدف بهبود مراقبت ها و ارتقاء سلامت مادران خبر داد.
دکتر علی اصغر نوری گفت : کاهش مرگ و میر مادران یکی از مهمترین شاخص های سازمان جهانی بهداشت می باشد که این سازمان جهت ارتقاء سلامت مادران روند سیستماتیک و نظام مندی را در سه مرحله ارزیابی مبانی و ساختارها ، آنالیز وضعیت و مداخلات با هدف بهبود ارائه خدمت برای کاهش موارد مادران نزدیک به مرگ (NEAR MISS)پیشنهاد می کند.
وی اظهار داشت : سالانه بیش از هشت هزار زایمان در مرکز حکیم انجام می گردد که نیاز به شناسایی به موقع مادرانی که مبتلا به عوارض شدید بارداری شده اند و یا به دلیلی مداخلات حیاتی ویژه ای انجام شده است می باشد که به همین منظور کارگروه های تخصصی فوریت های مامایی در این مرکز پس از بررسی اطلاعات بیمار شامل زمان وقوع ، عوارض بارداری ،نتیجه عوارض و مداخلات حیاتی این موارد را به بحث و تبادل نظر گذاشته و با هدف بهبود مراقبت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند.
او ادامه داد : مرکز حکیم همچنین با وجود تیم فوریت های مامایی شامل مترون و سوپروایزر ، دونفر متخصص زنان ، متخصص بی هوشی ، کارشناس مادران پرخطر و سایر گروه های تخصصی در صورت وقوع موربیدیتی شدید و حضور بیمار در بیمارستان ، توسط سوپروایزر فعال و بلافاصله اقدامات حیاتی انجام می گردد.مرکز حکیم دارای تجربه های موفق مدیریت عوارض طی زایمان توسط کارگروه تخصصی فوریت های مامایی می باشد که منجر به بهبودی مادرباردار و خورسندی خانواده بیمار شده است.
رئیس مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی حکیم در پایان با تاکید برتداوم اجرای این رویکرد اظهار امیدواری کرد بهبود کیفیت مراقبت از مادران باردار و زایمان کرده باعث ارتقاء سلامت مادران گردد.