تقویم روز
امروز یکشنبه 1 ارديبهشت ماه 1398 ساعت 00:39 ق ظ

ارزیابی ایمنی غیر سازه ای مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی حکیم

رئیس مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی حکیم از انجام ارزیابی ایمنی غیر سازه ای جهت آمادگی در برابر خطرات و بلایا خبر داد.

دکتر علی اصغر نوری در مصاحبه با وبدا گفت : از آنجا که در بهداشت و درمان، مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی ایمنی که بتواند در صورت بروز بحران، کارایی و فعالیت خود را حفظ کند از اهمیت زیادی برخوردار هست، تعیین سطح ایمنی فعلی مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی به عنوان اقدامی مهم از اهداف کاهش خطر به شمار می آید.

وی اظهار داشت: به کمک سنجش این شاخص در ابعاد سازه ای ،غیر سازه ای و عملکردی ، می توان آماری از وضع موجود و سناریو های احتمالی در زمان بحران به دست آورد و همچنین توان پاسخگویی این سیستم به بلایا و فوریت های بزرگ مورد ارزیابی قرار گرفته و با استفاده از این اطلاعات تصمیم گیری انجام می گیرد.

رئیس مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی حکیم ادامه داد : تیم ارزیابی این مرکز متشکل از مسئول EOC دانشکده ،نماینده حراست ، تیم اعتبار بخشی معاونت درمان و اعضاء کمیته بحران مرکز حکیم در مرحله اول ، ایمنی غیر سازه ای قسمت فنی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

دکتر علی اصغر نوری بیان نمود: قسمت های دیزل ژنراتور ،تابلوهای برق ،اکسیژن ساز و کپسول های اکسیژن ، دیگ های بخار و مخزن ذخیره آب توسط تیم ارزیابی ایمنی مورد بررسی قرار گرفت که پس از ارائه گزارش بازدید در تیم مدیریت اجرایی مرکز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در پایان رئیس مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی حکیم با بیان این نکته که نداشتن برنامه ریزی درست از مهمترین مشکلات در زمان بروز بحران است افزود: مدیریت درست منابع ،باعث جلوگیری از هرج و مرج و افزایش بهره وری سازمانی می شود.