تقویم روز
امروز سه شنبه 21 مرداد ماه 1399 ساعت 05:52 ق ظ

معرفی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی حکیم نیشابور

 

بیمارستان حکیم نیشابور وابسته به دانشکده علوم پزشکی نیشابور درسال 1380تاسیس گردیده است. بیمارستان حکیم طرف قرارداد کلیه سازمان های بیمه گر می باشد.. از اواخر مهر ماه 1380 که مراحل راه اندازی بیمارستان انجام شده فعالیت های گسترده ای در زمینه ارتقاء کمی وکیفی خدمات، انجام شده است..

بیمارستان حکیم به عنوان يك مركز فعال در پذيرش مادران باردار و اطفال در سطح شهرستان نیشابور بوده و به عنوان بیمارستان دوستدار مادر و کودک شناخته شده است در اين دوره از فعاليت نيز به تناسب نياز مراجعين و متناسب با ماموريت سازماني،  بخش هاي بستري، سرپايي و پاراكلينيك بيمارستان توسعه يافته است. اين بيمارستان به عنوان اولين بيمارستان درجه یک عالی در استان خراسان و به عنوان بیمارستان دوستدار محیط سبز شناخته شده است و دارای وسعت 108000 مترمربع و زیربنای 17908 مترمربع؛  40000 مترمربع فضای سبز؛ 1000 مترمربع فضای تفریحی و پارک کودک؛ 5 هزار مترمربع فضای ورزشی؛ 197 تخت مصوب و239 تخت فعال و مجموع نیروهای بخش دولتی و خصوصی  765 نفر پرسنل می باشد.

مشخصات بيمارستان حکیم

مساحت كل زمين : 108000 متر مربع

زيربناء كل ساختمان: 17908 متر مربع

مساحت فضای سبز: 40000 متر مربع

مساحت فضا ی تفریحی و پارک :10000 متر مربع

مساحت فضای ورزشی: 5000 متر مربع

تعداد تخت مصوب :197

تعداد تخت فعال: 239

مجموع نیروهای بخش دولتی وخصوصی 765  نفر پرسنل می باشد.

آدرس پستي :نیشابور – فلکه باغرود