تقویم روز
امروز سه شنبه 6 خرداد ماه 1399 ساعت 08:07 ق ظ
فرم نظرسنجی و دریافت پیشنهادات از ذی نفعان بیمارستان حکیم(کارکنان)
 1. نام ونام خانوادگی
  ورودی نامعتبر
 2. محل کار
  ورودی نامعتبر
 3. رشته تحصیلی
  ورودی نامعتبر
 4. 1- آیا از کیفیت و کمیت امکانات موجود در جهت خدمت رسانی به ارباب رجوع رضایت دارید؟
  ورودی نامعتبر
 5. 2- آیا از کیفیت و کیت رفاهی موجود در واحد رضایت دارید؟
  ورودی نامعتبر
 6. 3- آیا از اصل عدالت-تکریم و حفظ شئونات اداری در مواجهه با خود رضایت دارید؟
  ورودی نامعتبر
 7. 4- آیا می توانید اظهارنظر در در خصوص مسائل و مشکلات و ارائه راهکار اجرایی را مستقیما با مسئولین خود در میان می گذارید؟
  ورودی نامعتبر
 8. هرگونه پیشنهادات و انتقادات :
  ورودی نامعتبر
 9. کد امنیتی
  کد امنیتی
  ورودی نامعتبر