تقویم روز
امروز شنبه 18 مرداد ماه 1399 ساعت 04:16 ق ظ
فرم نظرسنجی و دریافت پیشنهادات از ذی نفعان بیمارستان حکیم(فراگیران و اعضا هیئت علمی)
 1. نام ونام خانوادگی
  ورودی نامعتبر
 2. محل کار
  ورودی نامعتبر
 3. رشته تحصیلی
  ورودی نامعتبر
 4. 1- آیا از امکانات موجود آموزشی از بخشها رضایت دارید؟
  ورودی نامعتبر
 5. 2- آیا از ارائه توضیحات کافی مسئولین بیمارستان در خصوص مقررات بیمارستان رضایت دارید؟
  ورودی نامعتبر
 6. 3- آیا از امکانات کتابخانه – سمعی و بصری و کلاسهای آموزشی در طول دوره می توانید به راحتی استفاه نمائید؟
  ورودی نامعتبر
 7. هرگونه پیشنهادات و انتقادات
  ورودی نامعتبر
 8. کد امنیتی
  کد امنیتی
  ورودی نامعتبر