تقویم روز
امروز شنبه 18 مرداد ماه 1399 ساعت 05:10 ق ظ
فرم نظرسنجی و دریافت پیشنهادات از ذی نفعان بیمارستان حکیم
 1. نام ونام خانوادگی
  ورودی نامعتبر
 2. محل کار
  ورودی نامعتبر
 3. سطح تحصیلات
  ورودی نامعتبر
 4. 1-آیا از کیفیت ارائه خدمت در بیمارستان رضایت دارید؟ (*)
  ورودی نامعتبر
 5. 2- آیا از پرسنل ارائه دهنده خدمت در بیمارستان رضایت دارید؟
  ورودی نامعتبر
 6. 3- آیا از اطلاع رسانی وراهنمایی مناسب در طول درمان و بستری در بیمارستان رضایت دارید؟
  ورودی نامعتبر
 7. 4- آیا از شرایط و امکانات رفاهی در طول بستری رضایت دارید؟
  ورودی نامعتبر
 8. 5-آیا درارائه خدمات، اصل عدالت ، شئونات و کرامات انسانی لحاظ شده است؟
  ورودی نامعتبر
 9. پیشنهادات شما راهگشای ماست در صورت هرگونه توضیح اضافی و یا پیشنهاد در این قسمت مرقوم فرمائید.مطمئنا به تمام این پیشنهادات توجه و در اجرای آنها تلاش خواهد شد . راههای ارتباط با ما به صورت 24 ساعته (پیامگیر صوتی) 42631001
  ورودی نامعتبر
 10. کد
  کد
  ورودی نامعتبر