تقویم روز
امروز پنج شنبه 3 بهمن ماه 1398 ساعت 08:45 ق ظ

تعرفه های درمانی

امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

هزینه تخت (ریال)

نوع تخت

ردیف

1582000

تخت عمومی

1

1108000

تخت نوزادان

2

7342000

تخت ICU

3

7342000

تخت NICU

4

2055000

اتاق تک تخت

5

2730000

تخت خصوصی

6

330000

هزینه همراه

7