تقویم روز
امروز سه شنبه 6 خرداد ماه 1399 ساعت 07:05 ق ظ

بیمه های طرف قرارداد

سازمان تأمین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر (به صورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است.

آدرس سایت: www.tamin.ir

خدمات درمانی نیروهای مسلح

سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، مسئولیت تأمین خدمات درمانی خانواده بزرگ نیروهای مسلح، شامل کارکنان شاغل، بازنشستگان، وظیفه بگیران و عائله تحت تکفل آنها را برعهده دارد.

آدرس سایت: www.esata.ir

بیمه خدمات درمانی

هدف این سازمان رفع نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی در حوادث و سوانح به صورت بیمه همگانی برای کارمندان دولت و بیمه شدگان اختیاری می‌باشد.با کلیه بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی دولتی و خصوصی به ارائه خدمات می‌پردازد

آدرس سایت: www.msio.org.ir

سازمان کمیته امداد امام خمینی

سازمان کمیته امداد امام خمینی

آدرس سایت:  

بیمه سپه

تهیه و اجرای برنامه های رفاهی کارکنان اعم از بهداشت، درمان، مسکن و سایر امور رفاهی، انجام اقدامات لازم به منظور استفاده کارکنان از تسهیلات متعلقه و بیمه های عمر، درمانی، اموال منقول و غیر منقول و...، انجام خدمات مددکاری، تهیه و تنظیم تعرفه های بهداشتی.

آدرس سایت: www.banksepah.ir

بیمه تجارت

بیمه تجارت در تمامی رشته های اموال، اشخاص، مسئولیت و مهندسی و همچنین با توجه به میزان سرمایه اولیه شرکت در زمینه قبول بیمه‌های اتکایی، فعالیت موثری را در عرصه اقتصادی و اجتماعی کشور آغاز نموده است

آدرس سایت: www.tejaratinsure.ir

بیمه ملت

بیمه ملت

آدرس سایت:  

بیمه کشاورزی

بیمه کشاورزی

آدرس سایت: