یکشنبه 03 بهمن 1400, 4:20 ب ظ

.

7013

 

قوانين و مقررات حجاب و پوشش

 

رعايت حجاب كامل اسلامي و توجه به موازين شرعي , اخلاقي و انساني .

رعايت يونيفرم رسمي و نصب اتيكت مشخصات فردي تاييد شده

تبصره : لباس فرم رده هاي مختلف كادر پرستاري به شرح ذيل مي باشد :

الف : لباس فرم سوپروايزرها، سرپرستاران:

- خانم ها : مقنعه , روپوش و شلوار سورمه اي

- آقايان : روپوش سفيد و شلوار سورمه اي

ب : لباس فرم پرستاران

- خانم ها : مقنعه و شلوار سورمه اي , روپوش سفيد

- آقايان : روپوش سفيد و شلوار سورمه اي

ج : لباس فرم كمك بهياران :

-خانم ها : مقنعه، شلوار و روپوش کرم رنگ

-آقايان : شلوار و روپوش کرم رنگ

ج : لباس فرم بهياران :

-خانم ها : مقنعه و شلوار و روپوش سفيد

ج : لباس فرم ماما :

در محيط زايشگاه : مقنعه و شلوار و روپوش سبز

در محيط بخشها : روپوش سفيد – مقنعه و شلوار مشكي

ج : لباس فرم كليه رده هاي بخشهاي ويژه :

-خانم ها : مقنعه سورمه اي – شلوار و روپوش آبي

-آقايان : شلوار و روپوش آبي

د- لباس وفرم خدمات :

خانم ها : مقنعه، شلوار و روپوش طوسی

-آقايان : شلوار و روپوش طوسی                                              

استفاده از هر گونه عطر و زیور آلات و آرایش در محیط کار اکیدا ممنوع است .