یکشنبه 03 بهمن 1400, 3:09 ب ظ

.

7013

رسالت مرکز :

این مرکز به عنوان تنها بیمارستان ارائه دهنده خدمات جامع به مادران ، نوزادان و بیماران ترومایی در شهرستان و با دارا بودن بخش های پاراکلینیکی، درمانگاه های تخصصی و بخش های بالینی فعال اطفال، نوزادان، زنان و زایمان ،زایشگاه، ارتوپدی ،جراحی زنان ، جراحی عمومی ، NICU ،ICUو اتاق عمل خود را ملزم به ارائه خدمات درمانی، بهداشتی، آموزشی ، پژوهشی به جمعیت تحت پوشش شهرستان و کلیه مراجعین دانسته و وظیفه خود می داند کلیه خدمات درمانی را تحت هر شرایطی در بالاترین سطح کیفیت و در کمترین زمان ارائه داده و خود را ملزم به رعایت استانداردهای بیمارستان های دوستدار ایمنی، مادر و کودک می داند.

ما بر آنیم تا با استعانت از ذات اقدس الهی و اتکا به توانمندی نیروی انسانی و بهره گیری از امکانات به روز، در ارائه خدمات درمانی، آموزشی و پژوهشی، بیمارستانی سرآمد در شرق کشور تا سال 1404 باشیم.