یکشنبه 03 بهمن 1400, 3:02 ب ظ

.

7013

 

معرفي مرکز:

 

این مرکز وابسته به دانشکده علوم پزشکی نیشابور می باشد که درسال 1380تاسیس گردیده است. و طرف قرارداد کلیه سازمان های بیمه گر می باشد. از اواخر مهر ماه 1380 که مراحل راه اندازی بیمارستان انجام شده فعالیت های گسترده ای در زمینه ارتقاء کمی وکیفی خدمات، انجام شده است. این مرکز به عنوان يك مركز فعال در پذيرش مادران باردار ، اطفال و بیماران ترومایی در سطح شهرستان نیشابور بوده و به عنوان بیمارستان دوستدار مادر و کودک شناخته شده است در اين دوره از فعاليت نيز به تناسب نياز مراجعين و متناسب با ماموريت سازماني،  بخش هاي بستري، سرپايي و پاراكلينيك بيمارستان توسعه يافته است. اين بيمارستان به عنوان اولين بيمارستان درجه یک عالی در استان خراسان و به عنوان بیمارستان دوستدار محیط سبز نیز شناخته شده است و دارای وسعت 108000 مترمربع و زیربنای 20958 مترمربع؛30000 مترمربع فضای سبز؛ 1000 مترمربع فضای تفریحی و پارک کودک؛ 5 هزار مترمربع فضای ورزشی؛ 230 تخت مصوب و287 تخت فعال و مجموع نیروهای بخش دولتی و خصوصی 953 نفر پرسنل می باشد.