سه شنبه 4 تیر 1400, 2:30 ب ظ

.

نام و نام خانوادگی : حسین اصغر حسین آبادی

متولد : 1358

سمت : مدیریت خدمات پرستاری مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی حکیم

تحصیلات : کارشناسی پرستاری

سوابق کاری :

پرستار بیمارستان خاتم الانبیاء بوشهر به مدت 2 سال

پرستار اورژانس 115 نیشابوربه مدت 3 سال

پرستار بیمارستان قائم مشهد به مدت 4 سال 

سابقه 7 سال  سرپرستاری اورژانس ، سرپرستاری اتاق عمل ، سرپرستاری جراحی مردان وسوپروایزربالینی مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی 22 بهمن

مدیریت خدمات پرستاری مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی حکیم از سال 1399

تلفن : 205-42638001-051

Image