یکشنبه 03 بهمن 1400, 3:40 ب ظ

.

Image

دکتر محمدرضا مرادقلی 

متولد: 1356 

سمت: سرپرست مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی حکیم

تحصیلات: پزشک عمومی 

سوابق کاری: 

ریاست بیمارستان سیدالشهدا زابل به مدت 3 سال 

مدیر شبکه بهداشت و درمان زابل به مدت 3 سال 

مدیر پشتیبانی و قائم مقام معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی زابل به مدت 6 سال

مدیر دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی زابل به مدت 1 سال

مسئول تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل به مدت 3 سال

مسئول تیم واکنش سریع (DMAT) دانشگاه علوم پزشکی زابل به مدت 4 سال

مسئول اداره امور بیمارستان های دانشکده علوم پزشکی نیشابور به مدت 6 ماه

مدیر درمان دانشکده علوم پزشکی به مدت 5 ماه

تلفن : 100-42638001-051

Image