سه شنبه 4 تیر 1400, 4:27 ب ظ

.

نام ونام خانوادگی:حسین عرب برزو

سمت : مسئول روابط عمومی مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی حکیم

تحصیلات : کارشناسی پرستاری

شماره تلفن:383-42638001-051

Image