سه شنبه 4 تیر 1400, 3:55 ب ظ

.

نام و نام خانوادگی : ربابه درودی 

سمت : مسئول حراست مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی حکیم

تحصیلات : کارشناسی پرستاری

سابقه خدمت : 22 سال

تلفن

051-42621412

051-42638001-110