یکشنبه 03 بهمن 1400, 4:13 ب ظ

.

Image

نام و نام خانوادگی : ابوالفضل ملک پوریان

سمت : مسئول ایمنی بیمار

مدرک تحصیلی :

تلفن داخلی :162