تقویم روز
امروز شنبه 18 مرداد ماه 1399 ساعت 05:03 ق ظ
سنجش فرهنگ ایمنی بیمار
همکار گرامی با سلام ضمن تشکر از زحمات و تلاشهای جنابعالی / سرکار عالی در اجرای برنامه ایمنی بیمار، به استحضار عالی میرساند این پرسشنامه به منظور سنجش فرهنگ ایمنی بیمار و براساس پرسشنامه استاندارد طراحی و در اختیار شما قرار گرفته است. لذا خواهشمند است با پاسخگویی دقیق و صحیح به سوالات، ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف اجرای این برنامه در بیمارستان یاری فرمایید.
تاریخ
ورودی نامعتبر
پست سازمانی (*)
ورودی نامعتبر
سن (*)
ورودی نامعتبر
سابقه کار در بیمارستان (*)
ورودی نامعتبر
سابقه کار در بخش / واحد محل خدمت فعلی (*)
ورودی نامعتبر
متوسط ساعات کاری شما در هفته
ورودی نامعتبر
سابق کار در سایر مراکز درمانی (*)
ورودی نامعتبر
دانشگاه محل تحصیل (*)
ورودی نامعتبر
نوع شیفت (*)
ورودی نامعتبر
سوالات
1- هنگامی که اشتباهی رخ می دهد، ولی پیش از آن که بیمار را تحت تاثیر قرار دهد کشف و تصحیح میشود. این قبیل موارد چقدر گزارش میشوند؟
ورودی نامعتبر
2- هنگامی که اشتباهی رخ میدهد، اما آن اشتباه با اندازه ای مهم نیست که بتواند به بیمار صدمه بزند.این قبیل موارد چقدر گزارش میشوند؟
ورودی نامعتبر
3-هنگامی که اشتباهی رخ میدهد که می تواند منجر به آسیب زدن به بیمار میشود، ولی در نهایت هیچ اتفاقی برای بیمار نمی افتد این قبیل موارد چقدر گزارش میشوند؟
ورودی نامعتبر
4- کارکنان در صورت مشاهده عملی که ممکن است برای بیمار ایجاد کند، آزادانه و با صراحت لب به سخن میگشایند.
ورودی نامعتبر
5- کارکنان میتوانند آزادانه اقدامات و تصمیمات مسئولین را مورد پرسش قرار دهند
ورودی نامعتبر
6- کارکنان زمانی که احساس میکنند اقدامی میتواند ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد،از تذکر دادن و جویا شدن دلیل انجام آن هراس دارند.
ورودی نامعتبر
7- به ما درباره تغییراتی که براساس گزارشهای حوادث ناخواسته صورت میپذیرد، بازخورد داده میشود.
ورودی نامعتبر