تقویم روز
امروز سه شنبه 21 مرداد ماه 1399 ساعت 04:28 ق ظ

داروخانه مرکز

امتیاز کاربر:  / 1
ضعیفعالی 

داروخانه مرکزمسؤولیت تأمین داروهای مورد نیاز كلیه بخشها را عهده دار می باشد که به صورت شبانه روزی ارائه خدمت می نماید.

داروخانه نیازهای دارویی كلیه بیماران بستری و سرپایی بیمارستان را برطرف نموده، در بسیاری از موارد پاسخگوی مراجعین سایر بیمارستانها نیز می باشد.

داروهای مرکز بر اساس فارماکوپه دارویی تایید شده در کمیته دارو می باشد که در صورت نیاز به داروی جدید ،توسط پزشک معالج فرم تکمیل و پس از طرح در کمیته دارو تهیه می گردد.

این مرکز دارای دو داروخانه سرپایی واقع در کلینیک تخصصی خیام و داروخانه مرکزی که در سالن اصلی مرکز قرار گرفته است می باشد.

با توجه به انعقاد قرارداد با بیمه های اصلی، داروهای موردنیاز بیماران سرپایی وكلینیك ویژه در اختیار مراجعه كنندگان قرار می گیرد.