تقویم روز
امروز جمعه 13 تیر ماه 1399 ساعت 21:58 ب ظ

بخش اطفال

امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 


بخش اطفال
بخش اطفال در طبقه همکف قرار گرفته است .این بخش شامل دو اتاق چهار تخت ،شش اتاق سه تخت و سه اتاق تک تخت می باشد . سه سرویس بهداشتی جهت بیماران ،اتاق معاینه ، انبار تجهیزات وآبدار خانه نیز جهت بیماران و همراهیان در نظر گرفته شده است .
اتاق ها دارای امکانات رفاهی کامل شامل سیستم تهویه مطبوع، تلویزیون دیجیتال ویخچال می باشد.سیستم HIS نیز در این بخش قابل دسترس می باشد .
کنار هر تخت یک عدد تخت تا شوجهت استراحت همراه بیمار فراهم شده است .
هر تخت دارای یک کنسول و هر کنسول شامل اکسیژن مرکزی .ساکشن مرکزی وسیستم احضار پرستار می باشد .در این بخش علاوه بر سایر تجهیزات اختصاصی بخش اطفال فضای سرپوشیده در پشت بخش وجود دارد که جهت رعایت حال مادران تعبیه شده است.
مسِئولین وکادر درمانی بخش اطفال :
رییس بخش :دکتر فاطمه رییسی متخصص اطفال که نظارت مستقیم به بخش را به عهده داشته وویزیت بیماران را به همراه سایر کادر درمانی پزشکی وپرستاری به عهده دارند.
سرپرستار بخش:مرضیه مهربانی
کادر پزشکی بخش اطفال :تعداد 10 نفر از متخصصین با تجربه وبا سابقه نیز با حضور در بخش بیماران را ویزیت می نمایند وپزشک مقیم اطفال به صورت مقیم در بیمارستان به درمان بیماران نظارت دارد .
کادر پرستاری وپرسنل شامل 26نفر(20نفر پرستار و6 نفر پرسنل) متشکل از افراد مجرب ودارای سابقه کاری در بخش اطفال که تحت نظر سرپرستار با تجربه وورزیده انجام وظیفه می نمایند .