تقویم روز
امروز سه شنبه 21 مرداد ماه 1399 ساعت 04:52 ق ظ

معرفی دپارتمان مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان حکیم

امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

معرفی دپارتمان مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان حکیم

 

بخش مدیریت اطلاعات سلامت دارای 5 واحد فعال:پذیرش بستری،پذیرش اورژانس،کدگذاری،بایگانی و آمار می باشد

شرح وظایف بخش مدیریت اطلاعات سلامت :

-مدیریت فرایند ثبت اطلاعات ،بررسی کمی و کیفی و ارتقاء کیفیت اطلاعات بیمارستانی

-ارزیابی فرمهای مدارک پزشکی مورد استفاده

-گردآوری،کنترل،تحلیل و پاسخگویی به نیازهای آماری و اطلاعاتی واحدهای مختلف داخلی و سایر موسسات خارج از سازمان و وزارت متبوعه و مراجع مجاز به صورت مقطعی،موردی و دوره ای

مسئول بخش:مریم مدیری

پرسنل بخش: شامل 6نفر(پرسنل رسمی) و 6 نفر( پرسنل طرحی) و 6نفر دانشجو