جلسه تیم مدیریتی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم با فرمانده نیروی انتظامی شهرستان نیشابورجناب سرهنگ حسینعلی زاد و فرمانده راهنمایی و رانندگی شهرستان جناب سرهنگ حقدادی به مناسبت روز جهانی تروما
روز یک شنبه مورخ 1400/07/25فرمانده نیروی انتظامی شهرستان نیشابورجناب سرهنگ حسینعلی زاد و فرمانده راهنمایی و رانندگی شهرستان جناب سرهنگ حقدادی با حضور در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم با جناب آقای دکتر مرادقلی ریاست مرکز و تیم مدیریتی این مرکز دیدار و در خصوص مسائل مختلف به بحث و تبادل نظر پرداختند.

رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم ضمن گرامی داشت این روز از حضور فرمانده نیروی انتظامی و فرمانده راهنمایی و رانندگی شهرستان در این مرکز تشکر و تقدیر کردند و ابراز داشت: امنیت از مولفه های پیشرفت یک جامعه می باشد و نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی با برقرار امنیت، نقش مهمی در توسعه فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایفا می نماید. 

دکتر محمدرضا مرادقلی اظهار داشت: امروز به برکت حضور شبانه روزی و مقتدرانه شما بزرگواران، امنیتی شایسته و قابل تحسین در کشور حاکم است.

وی همچنین این روز را فرصتی مناسب برای تعامل بیشتری بین بیمارستان، نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی شهرستان دانست از فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان و راهنمایی رانندگی شهرستان در تامین امنیت شهرستان تقدیر و تشکر نمود.
در پایان این دیدا، جناب سرهنگ حسینعلی زاد و جناب سرهنگ حقدادی ضمن بازدید از بخش های مختلف بیمارستان، با کارکنان این بخش ها دیدار و گفتگو نمودند و در پایان نیز از بیماران بستری در این بخش ها عیادت و دلجویی نمود. و از خدمات ارزنده مسئولان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور مخصوصاً مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم تقدیر نمود.

b 1b 2zq 1wq 2