یکشنبه 03 بهمن 1400, 4:24 ب ظ

.

Image
معاونت آموزشی ، پژوهشی مرکز

نام و نام خانوادگی : آقای دکتر مصطفی خالقی پور

سمت:معاونت آموزشی ، پژوهشی 

تحصیلات 

سوابق